Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο λειτουργεί Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, με αποστολή την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των αντίστοιχων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ.

Διαθέτει πλούσια και πλήρως αυτοματοποιημένη έντυπη και ψηφιακή συλλογή, οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.

Μέσω του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη λειτουργία της, να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες υπηρεσίες πληροφόρησης καθώς και να πλοηγηθείτε ελεύθερα στις συλλογές της. 

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και η έκδοση κάρτας μέλους είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Ο διαδικτυακός τόπος της βιβλιοθήκης.