Κοσμητείες

Η Κοσμητεία αποτελείται από: α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής. β) Τους Προέδρους των Τμημάτων. γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών με τους αναπληρωτές τους σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας των περιπτώσεων α΄ και β΄. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους.

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Κοσμήτορας

Παναγιώτης Νεκτάριος, Καθηγητής
Τηλ. 2810379400,379416
Email: nektarios@hmu.gr

Γραμματέας
Φραντζή Ιωάννα 
Τηλ: 2810379410
Email : secr-sagris@hmu.gr
Συγκρότηση Κοσμητείας

 

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Κοσμήτορας

Παπαδάκης Στυλιανός, Καθηγητής
Τηλ: 2810379600
Email: spap@hmu.gr

Γραμματέας
Ξυλούρης Αβραάμ
Τηλ: 2810379610
Email: secr-smes@hmu.gr
Συγκρότηση Κοσμητείας

 

Σχολή Επιστημών Υγείας
Κοσμήτορας

Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής
Τηλ: 2810379500
Email: zafir@hmu.gr

Γραμματέας
Μαρία Περβολαράκη
Τηλ: 2810379510
Email: secr-shs@hmu.gr
Συγκρότηση Κοσμητείας

 

Σχολή Μηχανικών
Κοσμήτορας

Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
Τηλ: 2810379889, 2810379793
Email: karapidakis@hmu.gr

Γραμματέας
Πετράκη Αικατερίνη
Τηλ: 2810379710
Email secr-sceng@hmu.gr
Συγκρότηση Κοσμητείας

 

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών
Κοσμήτορας

Μπακαρέζος Ευθύμιος, Καθηγητής
Τηλ: 2831021908
Email: bakarezos@hmu.gr

Γραμματέας
Ζυμβραγού Ελένη 
Τηλ:  2831021913
Email secr-smot@hmu.gr
Συγκρότηση Κοσμητείας