Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΛΜΕΠΑ είναι ο επίσημος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας αυτό το τόσο σημαντικό έργο προσφοράς για την ελληνική κοινωνία.

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΦΕΚ 960/τ.Β'/21-03-2019)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΛΜΕΠΑ