Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 • ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

  Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι πενταετούς (5ετούς) φοίτησης και καλύπτει τον χώρο της Ενέργειας, της Ηλεκτρονικής του Αυτομάτου Ελέγχου, των Τηλεπικοινωνιών και των Υπολογιστών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό Τμήμα το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν την επιστήμη και την βιομηχανία. ..

 • ΣΊΤΙΣΗ

  Στο χώρο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. λειτουργεί εστιατόριο και κυλικείο όπου µπορεί κανείς να βρει σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές αναψυκτικά, ροφήµατα, πρόχειρο φαγητό αλλά και κανονικά γεύµατα. Οι σπουδαστές των οποίων οι οικογένειες έχουν µικρό ετήσιο εισόδηµα, δικαιούνται κάρτας σίτισης η οποία χορηγείται από το αρµόδιο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριµνας του  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ ...

 • ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

  Αθλητικές Εγκαταστάσεις Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. διαθέτει πλήρες Γυµναστήριο. Συχνά διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήµατα µεταξύ των Σχολών, ενώ οµάδες του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. µετέχουν σε Πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήµατα. Οι σπουδαστές µπορούν να εκπαιδευτούν στα ακόλουθα: Ποδόσφαιρο Μπάσκετ Βόλλεϋ Κολύµπι Υδατοσφαίριση Πινγκ - Πόνγκ Σκοποβολή Πολεµικές Τέχνες Παραδοσιακούς Χορούς Σκάκι..

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι πενταετούς (5ετούς) φοίτησης και καλύπτει τον χώρο της Ενέργειας, της Ηλεκτρονικής του Αυτομάτου Ελέγχου, των Τηλεπικοινωνιών και των Υπολογιστών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό Τμήμα το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν την επιστήμη και την βιομηχανία. Οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το τμήμα, αναπτύσσουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προσφέρει τις παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

 1. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Υπολογιστών
 3. Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Οι κατευθύνσεις αυτές εκπαιδεύουν τους φοιτητές στα αντικείμενα

 • των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ισχύος
 • των Ενεργειακών Τεχνολογιών
 • των Ηλεκτρονικών & Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
 • των Ψηφιακών Συστημάτων & του Αυτομάτου Ελέγχου
 • των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • της Μηχανικής των Υπολογιστών και της Πληροφορικής 

Οι τρεις κατευθύνσεις είναι στελεχωμένες με πολύ υψηλού επιπέδου προσωπικό σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα μηχανικών. Πιο ειδικά, το Τμήμα στελεχώνεται από 37 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),  2 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
Το Τμήμα ΗΜΜΥ διαθέτει αξιόλογες ερευνητικές υποδομές οι οποίες βελτιώνονται συνεχώς από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια και τις προσπάθειες των μελών Δ.Ε.Π. για χρηματοδότηση της έρευνας από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Οι φοιτητές εκτός από την εκπαίδευση, συμμετέχουν ενεργά και στην έρευνα που συντελείται στο τμήμα. Οι περισσότεροι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος εκπονούν τις Διπλωματικές και μεταπτυχιακές τους εργασίες στα πλαίσια των ερευνητικών εργαστηρίων, συμμετέχοντας σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης.
Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 2012 σε αντικείμενα Μηχανικών και από τα οποία έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 120 Διπλωματούχοι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου.
Το Τμήμα έχει αναπτύξει πλήθος επίσημων συνεργασιών με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού  στα πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακής έρευνας, συν-διδασκαλίας και κοινού τίτλου σπουδών και στο πλαίσιο κοινοπραξιών έργων έρευνας και ανάπτυξης.   

Σχολή: 
Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)281037, 9879, 9716, 9853
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ece@staff.hmu.gr
Website: http://www.hmu.gr