Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

 

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού συνοπτικά:

  • Το μοναδικό Τμήμα στην Κρήτη που προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στον τουρισμό.
  • Ευέλικτο και σύγχρονο πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
  • Δυο προχωρημένες κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ), β) Διοίκηση Τουρισμού (ΔΤ)
  • Δυο Μεταπτυχιακά Προγράμματα: "Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού" και "Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς"
  • Ένα διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης: "Στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επισιτιστικών Μονάδων"
  • Ένα ερευνητικό εργαστήριο: Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας
  • Συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς

Περισσότερα...
 

Σχολή: 
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mail: secretariat-bat@hmu.gr, afan@hmu.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.hmu.gr/bat
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30