Δ.Π.Μ.Σ. "Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής"

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 9ο ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΝΑΡΞΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 

Γενικές Πληροφορίες

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) συνδιοργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» το οποίο οδηγεί στην λήψη αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). 

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί συνέχεια ενός από τα πρώτα και πλέον επιτυχημένα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (νυν ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), καθώς λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2012. Την άνοιξη του 2018 το Πρόγραμμα επικαιροποιήθηκε για να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και εργασιακές συνθήκες (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης: 2135/Β'/11.06.2018). Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20, το Πρόγραμμα συνεχίζει τη λειτουργία του υπό υη σκέπη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, βάσει της  υπ' αριθμ. 1483/Φ20/27.06.2019 Απόφασης της Συγκλήτου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης: 3446/Β'/12.09.2019).

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. ¨Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής" λειτουργεί χωρίς δίδακτρα και παρέχεται αποκλειστικά ως Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση στην έδρα του Δ.Π.Μ.Σ., στο Ηράκλειο Κρήτης. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα, όπου για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 8 συνολικά μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται, ως επί το πλείστον, κατά τις απογευματινές ώρες. Βάσει του κανονισμού σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρέχουν επικουρικό έργο στα Εργαστήρια των Τμημάτων που διοργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ.

 

Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής καθώς και συναφών ειδικοτήτων. Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνονται υπ’όψη ο βαθμός πτυχίου, βαθμοί σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο, γνώση αγγλικής γλώσσας καθώς και η γενική εικόνα του υποψηφίου σε προσωπική συνέντευξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 9ο ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΝΑΡΞΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:  
Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης  2810-379237, msfak@hmu.gr

Σχολή: 
Σχολή Μηχανικών

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτ. - Παρ. 12:00-14:00