Τμήμα Γεωπονίας

Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 και η ακαδημαϊκή του λειτουργία ξεκίνησε από το χειμερινό εξάμηνο 2019 -2020. Το Τμήμα Γεωπονίας αποτελεί τη φυσική μετεξέλιξη του καταξιωμένου αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του π. ΤΕΙ Κρήτης. Το Τμήμα στοχεύει τόσο στην ποιοτική εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε καίριους κλάδους της Γεωπονικής Επιστήμης, με βάση το νέο σύγχρονο 5-ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και τις προσφερόμενες προς επιλογή Κατευθύνσεις όσο και στην Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση τους, με αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα αυτόνομων διδακτορικών διατριβών από τον Οκτώβριο 2019 ή και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Στόχος του Τμήματος η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν τα κατάλληλα ανταγωνιστικά προσόντα με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ορίζοντες και οι δυνατότητες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Κομβικό στοιχείο ποιότητας των σπουδών του Τμήματος είναι τα καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ, η συνεχής ενασχόλησή τους με την έρευνα, η στενή διασύνδεση με τις δημόσιες και ιδιωτικές παραγωγικές δομές της Κρήτης και της Χώρας, αλλά και οι σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και οι υποδομές του Αγροκτήματος της Σχολής, που ξεπερνά τα 300 στρέμματα στο campus του Ιδρύματος. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη δομή των σπουδών. Τα μέλη ΔΕΠ, καθώς και το λοιπό Προσωπικό του Τμήματος, μπορούν να σας ενημερώνουν σε ότι χρειαστείτε.

Σχολή: 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Διεύθυνση: Τμήμα Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ
Ηράκλειο Κρήτης 71410
E-mail: secretariat-agr@hmu.gr
Τηλέφωνα: +030 2810 37 9411, 9403, 9412
FAX: +030 2810 379427
Εξυπηρέτηση Φοιτητών: Δευτ–Τετ–Παρ, 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email